Canon van Neede

Sinds 2020 hangt in Het Filter de Canon Neede, de geschiedenis van het dorp vanaf de vroegste ijstijd tot en met de jaren 80 van de vorige eeuw. Via de QR code op de 24 (tijd)vensters kunnen de bezoekers de volledige tekst over de betreffende onderwerpen op de aanwezige beeldschermen opvragen. Doel van de Canon Neede is niet alleen de bewustwording van de eigen geschiedenis vergroten, maar ook herkenning oproepen, inspireren en historische locaties ontsluiten. Het versterkt zo het karakter en de aantrekkelijkheid van het dorp. Initiatiefnemers van de Canon Neede zijn de Historische Kring, De Ondernemers Vereniging Neede, Toeristisch Informatie Punt Neede, de Gemeenschapsraad en Natuurpark Kronenkamp.