We kunnen uw hulp gebruiken.

Natuurpark Kronenkamp, een parel in de Achterhoek, is er voor iedereen. Het is tot stand gekomen vanuit een lokaal initiatief en dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Om dit prachtige park gezond en draaiende te houden kunnen we uw steun gebruiken; en dat kan op veel manieren.

  • Vrijwilliger: er is volop gelegenheid om als vrijwilliger actief mee te helpen, zowel binnen als buiten; meer informatie hierover vind je op de pagina activiteiten.
  • Zullen we vrienden worden?: je kunt als “Vriend van…” het park jaarlijks financieel ondersteunen.
  • Sponsor: heb je een bedrijf dan is het erg aantrekkelijk om een sponsorovereenkomst met natuurpark Kronenkamp aan te gaan. Lees hierover verder op deze pagina.
  • Nalaten aan: steeds meer mensen besluiten om (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel.

Zullen we vrienden worden?

Je hebt natuurpark Kronenkamp bezocht en je bent erdoor geraakt; je zag het op TV Gelderland, op YouTube of je las erover in de krant en je hebt bewondering voor alle vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd. In dat geval is het logisch dat je er bij wilt horen en het gevoel hebben dat we samen vrienden zijn.
Dat kan zeker, zullen we vrienden worden? Door een jaarlijkse financiële bijdrage vanaf
€ 15,00 per jaar help je ons om ons gezamenlijk park te behouden. En daarmee ben je een echte vriend.

Bedrijven steunen Natuurpark Kronenkamp

Bedrijven ondersteunen graag goede doelen in hun omgeving, vooral als ze weten dat het een positieve invloed op de leefomgeving heeft. Natuurpark Kronenkamp is zo’n goed doel. Als erkende ANBI stichting is natuurpark Kronenkamp een dankbaar doel om te steunen. Dit betekent dat je onder voorwaarden, giften aan, en sponsoring van onze Stichting, in de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken. Het scheelt dus in de belasting. Wil je er meer over weten (we hebben meerdere overeenkomsten klaarliggen), dan is een telefoontje of een mail naar natuurpark Kronenkamp voldoende; we nemen dan contact met u op.

Nalaten aan……

Steeds meer mensen besluiten om (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Ze vinden het belangrijk dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben, aan het project waarvoor ze altijd een warm hart hebben gehad. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan het behoud aan een heel bijzonder project, aan een betere wereld. Stichting natuurpark Kronenkamp is zo’n bijzonder project; ontstaan uit idealisme en gedragen door vrijwilligers is het een van de meest dierbare bezittingen van de gemeenschap Neede (en daarmee de Achterhoek) geworden.

Uw schenking is vrijgesteld van belasting
Over erfenissen moet belasting worden betaald. Stichting Natuurpark Kronenkamp is daarvan vrijgesteld omdat ze een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Uw nalatenschap komt zo volledig ten goede aan het doel waarvoor U het nalaat.. Altijd via een notaris Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

Een legaat: Hiermee bepaalt u zelf welk deel van uw erfenis u aan Stichting Natuurpark Kronenkamp wilt nalaten. Dat kan een vastgesteld bedrag zijn of een percentage van uw nalatenschap, maar bijvoorbeeld ook een kunstvoorwerp, sieraad of huis.

Een erfstelling: U kunt Stichting Natuurpark Kronenkamp ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en eventuele overige kosten en schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel.

Statutaire naam

Kiest u ervoor Stichting Natuurpark Kronenkamp op te nemen in uw testament? Dan heeft de notaris deze gegevens nodig:
Stichting Natuurpark Kronenkamp
Kronenkamp 14
7161 HE Neede
KVK nummer: 68139241