Hoe kun je ons steunen?

Zeker voor de totstandkoming, maar op termijn ook voor de instandhouding van Natuurpark Kronenkamp is geld nodig. U kunt als bedrijf of privépersoon het natuurpark op verschillende manieren financieel ondersteunen:

Als donateur schenkt u eenmalig of structureel een bijdrage aan de Stichting. Draagt u structureel bij, dan ontvangt u de nieuwsbrieven en wordt jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst.

U kunt sponsor worden door een activiteit, die ten goede komt aan Natuurpark Kronenkamp, financieel te ondersteunen of een bedrag te schenken waar een tegenprestatie tegenover kan staan.

Vriend wordt u door een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,- U ontvangt dan de nieuwsbrieven en wordt voor verschillende activiteiten uitgenodigd.

Word vriend van Natuurpark Kronenkamp

Stichting Natuurpark Kronenkamp is een door de belastingdienst erkende instelling als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u, onder voorwaarden, giften aan onze stichting in de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken.

Ook Stichting Natuurpark Kronenkamp hoeft, als ontvanger, geen belasting te betalen over uw gift. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl onder giften.

Vrijwilliger worden

Stichting Natuurpark Kronenkamp is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers kunnen zich, naar aard van hun interesse, aansluiten bij de activiteiten rond een van de thema’s. Voor de totstandkoming maar op termijn ook voor de instandhouding van het natuurpark is niet alleen geld nodig, maar ook een aantal enthousiaste mensen die als vrijwilliger zich bezighouden met de activiteiten rondom het park en het onderhouden van het natuurpark. Meld je hier aan als vrijwilliger.

Flyer

Lees hier over Natuurpark Kronenkamp en word vriend!