Relaties

Natuurpark Kronenkamp biedt mogelijkheden voor verschillende doelgroepen met een sociale en/of culturele achtergrond.
Zo maken Petje af, De Dorpskamer en leerlingen van de MaxX gebruik van onze accommodatie.
Daarnaast zijn er ook veel sponsoren en andere financiële ondersteuners die de Kronenkamp een warm hart toedragen.

Bovendien is de Kronenkamp lid van Erfgoed Gelderland en Gemeenschapsraad Neede, zij stimuleren het behoud van erfgoed en willen Neede op de kaart zetten met een aantal mooie locaties.

Dit is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Het vele werk om de Kronenkamp tot zo’n mooie accommodatie te maken is om meerdere manieren gewaardeerd.

Lid van Erfgoed Gelderland

Natuurpark Kronenkamp is lid van Erfgoed Gelderland.

Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We stimuleren de onderlinge samenwerking en dragen bij aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en voorbereid is op de toekomst. Samen verleden toekomst geven.

Erfgoed Gelderland is in 1957 opgericht door 30 Gelderse erfgoedorganisaties die beter wilden samenwerken en kennis delen. De organisatie groeide eind 20ste eeuw uit tot een ondersteuningsbureau voor de hele Gelderse erfgoedsector.

Erfgoed Gelderland

Gemeenschapsraad Neede

De Gemeenschapsraad wil door het nemen van initiatieven en het ondersteunen van activiteiten, bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is en blijft voor jong en oud.

Een dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven, met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie. Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van bewoners, die zich betrokken voelen bij elkaar en die zich samen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren.

Dat is waar wij voor staan en wij behartigen deze belangen dan ook voor een ieder in ons dorp.

Gemeenschapsraad Neede

Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief: