Relaties

Natuurpark Kronenkamp biedt mogelijkheden voor verschillende doelgroepen met een sociale en/of culturele achtergrond.
Zo maken Petje af, De Dorpskamer en leerlingen van de MaxX gebruik van onze accommodatie.
Daarnaast zijn er ook veel sponsoren en andere financiële ondersteuners die de Kronenkamp een warm hart toedragen.

Bovendien is de Kronenkamp lid van Erfgoed Gelderland en Gemeenschapsraad Neede, zij stimuleren het behoud van erfgoed en willen Neede op de kaart zetten met een aantal mooie locaties.

Dit is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Het vele werk om de Kronenkamp tot zo’n mooie accommodatie te maken is om meerdere manieren gewaardeerd.

Winnaar Ruwe Diamant 2020

Het erfgoedproject ‘Een Nieuwe tijd – Wederopbouw in de Achterhoek’ van het Gelders Genootschap werd vorig jaar gelanceerd om een brug te slaan tussen oude projecten uit de wederopbouwtijd en de nieuwe tijd. Elf Achterhoekse gemeenten werkten gezamenlijk mee aan het onder de aandacht brengen van hun wederopbouwerfgoed. Het publiek mocht stemmen en aldus de winnaars van de ‘Ruwe Diamant’ aanwijzen, de prijs voor het beste voorbeeld van naoorlogs erfgoed met een verhaal. Winnaar in Berkelland werd het Natuurpark Kronenkamp, de voormalige rioolwaterzuivering van Neede.Ruwe diamant

Nominatie Gelderse prijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2020

Het college van Gedeputeerde Staten heeft twintig ‘aansprekende landschappen’ genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Natuurpark Kronenkamp was daar een van. Uiteindelijk behoorde Natuurpark Kronenkamp ook tot een van de vijf finalisten.

Blik op Ruimte
De achtste editie van de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit had als thema “Brede blik op ruimte”. Provincie Gelderland schonk hiermee aandacht aan meervoudig gebruik van de ruimte; een passende uitwerking van de Omgevingsvisie Landsdeel Oost. Een onafhankelijke jury-onder leiding van Jan Terlouw voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland en voorzitter van de eerdere zeven edities van de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit, de winnaar bepalen.

Juryrapport

In het Juryrapport was het volgende te lezen:
Natuurpark Kronenkamp laat een hele andere ontwikkeling zien. Hier is de basis een oude verlaten waterzuiveringsinstallatie waar de potentie van is ingezien, maar waarvoor nog geen plan was. Eerst is er samen met omwonenden en betrokken partijen gekeken waar de behoefte ligt en wat nodig is. Daarna zijn vrijwilligers gezocht met specifieke kennis – ook voor de bijzondere biotopen die zijn ontstaan.

Het nieuwe natuurpark is in staat om deze plek te (her)verbinden aan het dorp Neede en met andere in de omgeving gelegen bijzondere plekken. Een groot netwerk van vrijwilligers is opgebouwd; de energie en betrokkenheid is bewonderenswaardig. In dit project is plek voor recreatie, onderwijs, voor cultuurhistorie envoor v

ersterking en verbinding van de natuur met het omliggende landschap.

De winnaar

De winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 werd Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

Gouden Gelderse Roos

 

In 2019 is Natuurpark Kronenkamp in Neede is genomineerd voor de tweejaarlijkse erfgoedprijs Gouden Gelderse Roos, uitgeloofd door Erfgoed Gelderland. De prijs is een beloning voor bijzondere erfgoedprojecten over de geschiedenis van Gelderland.

Op 15 november vond tijdens de Gelderse Landdag in Theater De Lindenberg in Nijmegen de prijsuitreiking plaats van de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs. Er waren twee winnaars: Sky of Hope WO2 & Vliegeniersmuseum won de juryprijs. Vischafslag Harderwijk nam de publieksprijs in ontvangst. Natuurpark Kronenkamp werd tweede bij de publieksprijs.

Genomineerden voor de juryprijs waren Museumwoningen Arnhem – Volkshuisvesting Arnhem, Natuurpark Kronenkamp – Stichting Natuurpark Kronenkamp Neede en Sky of Hope WO2 & Vliegeniersmuseum – Stichting EGVL Vuren.

Publieksprijs
Voor de Publieksprijs zijn totaal 5156 stemmen uitgebracht. Maar liefst 789 stemmen gingen naar Vischafslag Harderwijk. Natuurpark Kronenkamp was met 661 stemmen een goede tweede en Grote Werken – de historie van Maas en Waal komt tot leven – sleepte met 398 stemmen de derde prijs in de wacht.

Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief: