Activiteiten

Natuurpark Kronenkamp staat aan het begin van haar ontwikkeling. Vanaf 2017 wordt er tijdens zogenaamde doedagen hard gewerkt aan de eerste fase: het opschonen, veilig maken en onderhouden van het terrein. Dit gebeurt met veel inzet van buurtbewoners en vrijwilligers van het IVN. Gelukkig zijn er ook middelen om het hele grote werk door professionals te laten uitvoeren. Langzamerhand zijn de activiteiten geclusterd in thema’s en vormen zich werkgroepen om deze verder vorm en inhoud te geven.

Kalender

Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief:


Deelname aan activiteiten

Natuurpark Kronenkamp is vrij toegankelijk. Deelname aan excursies is gratis. In verband met verdere ontwikkeling van het park is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. Te zijner tijd zullen ook activiteiten, in relatie tot de thema’s, op commerciële basis worden aangeboden.

Nacht van de vleermuis

Water in de wijk

Nacht van de nacht

Expositie vleermuizen