Ontstaan

In het kader van haar 25-jarig jubileum in 2015 wilde de IVN-afdeling Oost-Achterhoek ‘een stukje groen’ schenken aan een woonwijk in haar werkgebied. Tegelijkertijd was de St. Vleermuizendorp Neede op zoek naar een onderkomen voor haar vleermuizenactiviteiten. (De vleermuis is de mascotte van Neede). Op zoek naar geschikte locaties trof men elkaar bij de gemeente Berkelland, eigenaar van de voormalige Rioolwaterzuivering Neede die voor sloop op de nominatie stond. De locatie, ca. 2 ha. met 8 bouwwerken was sinds 2004 buiten gebruik, deels vernield, onveilig en door de natuur overwoekerd.  

Eind 2016 besloot het gemeentebestuur de locatie in erfpacht te geven aan de Stichting Natuurpark Kronenkamp i.o.. Een vrijwilligersorganisatie met als doel het complex in te zetten voor het bevorderen van sociale cohesie: ontmoeten en het vergroten van de bekendheid van Neede. Samen met de inwoners en kinderen van OBS De Hofmaat is een plan gemaakt, om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de natuur. En daarin bijzondere functies in te passen, zoals een openlucht theatertje, een speelplek en een uitkijkheuvel.  De gebouwen hebben een nieuwe invulling gekregen, zoals: vleermuizen winterverblijf, tuinwerkplaats en het ontmoetings/ bezoekerscentrum. 

Voormalige waterzuivering

Natuurpark Kronenkamp werd ontwikkeld op het 2 ha grote terrein rond de voormalige waterzuivering Neede. Het hele gebied was bij de start in 2016 totaal overwoekerd en de gebouwen waren behoorlijk gehavend. De gemeente gaf eind 2016 officieel toestemming om de plannen op te starten. Door beide initiatiefnemers werd begin 2017 de stichting Natuurpark Kronenkamp opgericht, van waaruit werd gestart met de verdere voorbereidingen, het verkrijgen van de nodige budgetten, de nodige vergunningen aanvragen en ten slotte: de realisatie van de imposante reeks projecten. Inmiddels is gebleken dat de aanwezigheid van de complete verzameling monumentale gebouwen van de voormalige biologische waterzuivering heel bijzonder is. Dermate uniek dat besloten werd om dit complex de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen.

Kronenkamp – Hoe het was

Inspiratie

De locatie is fascinerend door de combinatie van markante, naoorlogse industriële bouwwerken met de natuur die deels bezit heeft genomen van de locatie. Het park verbindt twee woonwijken met het achterliggend landschap. De plek inspireert tot bezoek en nodigt uit tot deelname aan de activiteiten, rondleidingen etc..

Historie – Het Canon van Neede

Leader – Achterhoek Project

Organisatie

Stichting Natuurpark Kronenkamp is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers kunnen zich, naar aard van hun interesse, aansluiten bij de activiteiten rond een van de thema’s. Binnen het bestuur is er voor elk thema een contactpersoon.

Er zijn 7 bestuursfuncties:
• Ger Borgers, voorzitter
• Maria Wijgerink, secretaris
• Marco Schreurs, penningmeester
• Jan Lansink, bestuurslid
• Minette Korterink, bestuurslid
• Jacqueline Collou, bestuurslid

 

Ambassadeurs & adviseurs

Natuurpark Kronenkamp is een bijzonder en ambitieus project. We zijn dan ook blij met de advisering en de aanbeveling van:
• Drs. Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland
• Drs. Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel
• Prof. dr. Marcel Karperien, bioloog / onderzoeker en IVN natuurgids
• Drs. Eric Brinckmann, natuurfilosoof en schrijver, mededirecteur Landgoed het Lankheet

Beleidsvoornemens

Statuten

Jaarverslag

ANBI verklaring