Ontstaan

Twee vrijwilligersorganisaties uit de Achterhoek, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Oost Achterhoek (IVN) en de Stichting Vleermuizendorp Neede (St. VDN), hebben in de wijken Hofmaat en De Kamp in Neede de handen ineengeslagen. Samen met de buurtbewoners ontwikkelen ze een uniek natuurpark dat tot doel heeft de natuurwaarden in het park en in de omgeving  te beschermen en te versterken. Het doel is tevens een opstap naar andere activiteiten om de betrokkenheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Voormalige waterzuivering

Het nieuwe natuurpark wordt ontwikkeld op het 2 ha grote terrein van de voormalige waterzuivering in Neede, waar ook alle gebouwen nog staan. Tot voor kort stond het op de nominatie om gesloopt te worden, tenzij er een passende invulling werd gevonden die voor Neede een meerwaarde betekende.

Bij eigenaar gemeente Berkelland werd een ontwikkelplan ingediend, gericht op natuurgerelateerde en sociaal culturele activiteiten. Eind 2016 gaf zij formeel toestemming om het plan in gang te zetten. Tevens werd afgesproken dat de locatie in erfpacht wordt genomen en er overeenkomstig de plannen een bestemmingswijziging volgt.

Alle activiteiten die gaan plaatsvinden zijn ondergebracht in de begin 2017 opgerichte Stichting Natuurpark Kronenkamp. Naast de gemeente Berkelland heeft ook de provincie Gelderland in het kader van het programma ‘Burgerbetrokkenheid bij groen, natuur en landschap’ een belangrijke bijdrage geleverd voor de start van het project en het betrekken van de omgeving bij de ontwikkeling.

Inspiratie

De locatie is fascinerend door de combinatie van licht vervallen en markante, naoorlogse industriële bouwwerken en de natuur die inmiddels weer bezit heeft genomen van de locatie. Het park verbindt twee woonwijken met het achterliggende landschap. De plek inspireert tot bezoek en nodigt uit tot deelname aan diverse toekomstige activiteiten. Einddoel is een natuurpark waar gebouwen een nieuwe invulling hebben, met veel activiteiten. De ontwikkeling hiernaar toe verloopt via diverse thema’s.

Organisatie

Stichting Natuurpark Kronenkamp is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers kunnen zich, naar aard van hun interesse, aansluiten bij de activiteiten rond een van de thema’s. Binnen het bestuur is er voor elk thema een contactpersoon.

Er zijn 7 bestuursfuncties:
• Ger Borgers, voorzitter
• Maria Wijgerink, secretaris
• Marco Schreurs, penningmeester
• Henk Bolster, bestuurslid
• Jan Lansink, bestuurslid
• Minette Korterink, bestuurslid
• Jacqueline Collou, bestuurslid

Ambassadeurs & adviseurs

Natuurpark Kronenkamp is een bijzonder en ambitieus project. We zijn dan ook blij met de advisering en de aanbeveling van:
• Drs. Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland
• Drs. Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel
• Prof. dr. Marcel Karperien, bioloog / onderzoeker en IVN natuurgids
• Drs. Eric Brinckmann, natuurfilosoof en schrijver, mededirecteur Landgoed het Lankheet

Projectplan

Statuten

Jaarverslag 2019

ANBI verklaring