Ontstaan

Twee vrijwilligersorganisaties uit de Achterhoek, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Oost Achterhoek (IVN) en Stichting Vleermuizendorp Neede (St. VDN) hebben op de voormalige waterzuivering, gelegen tussen de wijken Hofmaat en de Kamp in Neede de handen ineen geslagen. Samen met veel vrijwilligers hebben ze een uniek natuurpark gerealiseerd. Naast het ontwikkelen van natuurwaarden op het park en in de omgeving en het verbeteren van de leefomgeving voor de vleermuis zijn er tal van andere activiteiten welke de leefbaarheid in de wijken maar ook in Neede vergroten. Het project geniet inmiddels van een grote provinciale bekendheid.

Voormalige waterzuivering

Natuurpark Kronenkamp werd ontwikkeld op het 2 ha grote terrein rond de voormalige waterzuivering Neede. Het hele gebied was bij de start in 2016 totaal overwoekerd en de gebouwen waren behoorlijk gehavend. De gemeente gaf eind 2016 officieel toestemming om de plannen op te starten. Door beide initiatiefnemers werd begin 2017 de stichting Natuurpark Kronenkamp opgericht, van waaruit werd gestart met de verdere voorbereidingen, het verkrijgen van de nodige budgetten, de nodige vergunningen aanvragen en ten slotte: de realisatie van de imposante reeks projecten. Inmiddels is gebleken dat de aanwezigheid van de complete verzameling monumentale gebouwen van de voormalige biologische waterzuivering heel bijzonder is. Dermate uniek dat besloten werd om dit complex de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen. Voor natuurpark Kronenkamp was het toen een voor de hand liggende vervolgstap om te onderzoeken of hier het eerste Nederlandse waterzuiveringsmuseum zou moeten komen. Inmiddels is ook dit initiatief volop in ontwikkeling.

Kronenkamp – Hoe het was

Inspiratie

De locatie is fascinerend door de combinatie van markante, naoorlogse industriële bouwwerken met de natuur die deels bezit heeft genomen van de locatie. Het park verbindt twee woonwijken met het achterliggend landschap. De plek inspireert tot bezoek en nodigt uit tot deelname aan de activiteiten, rondleidingen etc..

Historie – Het Canon van Neede

Leader – Achterhoek Project

Organisatie

Stichting Natuurpark Kronenkamp is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers kunnen zich, naar aard van hun interesse, aansluiten bij de activiteiten rond een van de thema’s. Binnen het bestuur is er voor elk thema een contactpersoon.

Er zijn 7 bestuursfuncties:
• Ger Borgers, voorzitter
• Maria Wijgerink, secretaris
• Marco Schreurs, penningmeester
• Jan Lansink, bestuurslid
• Minette Korterink, bestuurslid
• Jacqueline Collou, bestuurslid

 

Ambassadeurs & adviseurs

Natuurpark Kronenkamp is een bijzonder en ambitieus project. We zijn dan ook blij met de advisering en de aanbeveling van:
• Drs. Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland
• Drs. Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel
• Prof. dr. Marcel Karperien, bioloog / onderzoeker en IVN natuurgids
• Drs. Eric Brinckmann, natuurfilosoof en schrijver, mededirecteur Landgoed het Lankheet

Beleidsvoornemens

Statuten

Jaarverslag

ANBI verklaring