Natuurpark

Meedoen, natuur en vleermuizen.

Naar het natuurpark

Activiteiten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Naar activiteiten en kalender

Contact & Route

openingstijden

Naar contactinformatie

Steun Natuurpark Kronenkamp

Iedereen kan meedoen en zich aanmelden als vrijwilliger bij het Natuurpark Kronenkamp.
Ook ideeën en suggesties omtrent de toekomstige inrichting van het park zijn van harte welkom.
Daarnaast is het ook mogelijk om dit bijzondere project financieel te ondersteunen.
Word sponsor of donateur van Natuurpark Kronenkamp

Over Natuurpark Kronenkamp

Natuurpark Kronenkamp is ontstaan op het terrein van een voormalige rioolwaterzuivering en neemt een bijzondere plek in de lokale samenleving in. De unieke ligging, de natuur en de markante bouwwerken maken het tot een plek waar ontmoeting, verbinding en samenwerking tot stand komen tussen en met de buurtbewoners. Gezamenlijk wordt de voormalige waterzuivering omgetoverd tot een belevingspark waar natuur, vleermuizen, zuiver water, duurzaamheid, kunst en cultuur zich verenigen.

Centraal komt het nieuwe ontmoetingscentrum te staan, waarin je deel kunt nemen aan vele (buurt)activiteiten omtrent natuur en cultuur. Je kunt er ook zelf activiteiten organiseren. Naast de wisselende exposities is er een vaste plek ingeruimd voor de vleermuis. De bijzondere betekenis van het beestje voor het dorp Neede wordt benadrukt door een permanente expositie en een geheel nieuw winterverblijf in een ander gebouw van de voormalige waterzuivering.

Natuurpark Kronenkamp in beeld

Regelmatig komt er nieuw beeldmateriaal beschikbaar van het prachtige natuurpark in haar huidige staat en alle ontwikkelingen die er plaatsvinden. Rechts ziet u twee recente video’s die betrekking hebben op Kronenkamp en de ontwikkeling. Ook het Canon van Neede, dat een prominente plek heeft in het Filter, wordt in beeld gebracht. Steeds meer komen natuur, water, cultuur en historie met elkaar in verbinding bij Natuurpark Kronenkamp!

Leader

Achterhoek Project

Meer Kronenkamp video’s op YouTube!

Historie

Het Canon van Neede

Meer informatie over het Canon vindt u hier.

Natuurpark Kronenkamp is mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland