Rondleiding over het park?

Rondleidingen

Voor groepen verzorgen we rondleidingen welke via deze site gereserveerd kunnen worden. De kosten voor de rondleidingen worden per gids berekend. Per gids kunnen maximaal 25 personen deelnemen (daarboven gaan we gezelschappen opdelen).

Thema’s

Thema’s voor de rondleidingen zijn: 

– Natuurpark Kronenkamp: een rondleiding met uitleg over het ontstaan van het park, de
aanwezige bebouwing en de werking daarvan; 

– Vleermuizen: Desgewenst kunnen we een rondleiding over het park organiseren, waarbij we o.a. het winterverblijf en de vleermuismuur bezoeken; 

– Waterzuivering; de gidsen vertellen u alles over de werking van de waterzuiveringsinstallatie, laten u enkele zeer bijzondere plekken (kelders) zien 

– Natuur: een IVN gids vertelt over de aanwezige flora en fauna, en laat daarbij enkele
bijzondere details zien; 

– Duurzaamheid: Natuurpark Kronenkamp heeft vanaf haar start duurzame uitgangspunten. Zo is het park bijv. zelfvoorzienend in duurzame energie. Maar we vertellen ook graag hoe we duurzaamheid in de dagelijkse praktijk proberen toe te passen.