PRIVACY

De nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 ingaat schrijft voor dat:

 1. goed moet worden vastgelegd welke gegevens worden vastgelegd en voor hoe lang deze worden bewaard;
 2. de gegevens veilig digitaal worden opgeslagen;
 3. nieuwe leden/contacten toestemming geven voor het opslaan en gebruiken van deze gegevens.

 

Ad 1

Stichting Natuurpark Kronenkamp (SNK) legt de volgende gegevens vast:

A van vrijwilligers:

 • digitaal de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres digitaal
 • de gewerkte dagdelen op papier en digitaal geregistreerd
 • beeldmateriaal zoals foto en film

De persoonsgegevens zijn nodig om contact te kunnen leggen met vrijwilligers (bijv. uitnodigen voor deelname aan een Doedag).

De registratie van gewerkte dagdelen zijn nodig voor subsidieaanvragen.

Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt om bekendheid te geven aan Natuurpark Kronenkamp en haar activiteiten.

B Van adviseurs:

 • Digitaal de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het leggen van contact.

C Abonnees Nieuwsbrief:

 • De naam
 • Het e-mailadres

Het e-mailadres wordt gebruikt voor verzending van de digitale nieuwsbrief.

 

Ad 2

De digitale gegevens A, B en C:

 • worden bijgehouden door de secretaris van het bestuur. De overige bestuursleden ontvangen dit bestand. De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord dat alleen bij de bestuursleden bekend is. Voor de uitoefening van de bestuursfunctie is contact met vrijwilligers en adviseurs noodzakelijk. Bestuursleden gebruiken de persoonsgegevens alleen ten behoeve van Stichting Natuurpark Kronenkamp.

De papieren gegevens worden bewaard en in een digitaal bestand geregistreerd door (de secretaris van het bestuur).

Het beeldmateriaal wordt bijgehouden door de secretaris van het bestuur en op verzoek verstrekt aan andere bestuursleden voor genoemd doel.

 

Ad 3

Het inschrijfformulier op de website:

 • is aangepast met de volgende zinsnede: ik stem ermee in dat persoonsgegevens voor onderlinge communicatie en beeldmateriaal voor externe publiciteit van Natuurpark Kronenkamp worden gebruikt en opgeslagen door het bestuur van Stichting Natuurpark Kronenkamp. Deze gegevens worden verwijderd wanneer ik mij terugtrek.