Meedoen

Het nieuwe natuurpark wordt van en voor iedereen. Daarom heeft iedereen de gelegenheid om mee te helpen aan dit bijzonder mooie project voor de eigen samenleving. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom je mee zou kunnen doen, bijvoorbeeld; iets om handen te hebben, anderen te ontmoeten, uit gezelligheid, jezelf nuttig te maken, ergens bij te horen, kennis te maken met nieuwe dingen, je in te zetten voor een ander of voor het behoud van iets moois. Er zijn buitenactiviteiten en als het ontmoetingscentrum klaar is, zijn ook binnen veel activiteiten mogelijk. In overleg zijn nieuwe activiteiten mogelijk.

Er worden ook stageplaatsen gecreëerd, evenals mogelijkheden voor integratie, dagbesteding of een traject om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Mogelijkheden Natuurpark Kronenkamp

Natuurpark Kronenkamp is niet alleen een park om doorheen te wandelen. Als het te maken heeft met natuur, educatie, duurzaamheid, waterzuivering, kunst en cultuur kunt u een ruimte huren voor bijeenkomsten of workshops e.d. Ook zijn rondleidingen onder leiding van een gids mogelijk; zie de reserveringsaanvraag. Verzend een aanvraag en u ontvangt spoedig onze reactie.

Natuur

Groen wordt steeds meer beschouwd als vitamine G. Naast het feit dat het prettig is om lekker samen actief te zijn in de natuur, heeft het een positieve en helende werking op lichaam en geest. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de beplanting en het onderhoud van het park in relatie tot overige elementen als bijvoorbeeld omliggend gebied, speelmogelijkheden en doe-activiteiten. Vanuit de buurt, het IVN en de praktijkschool MaxX zijn regelmatig vrijwilligers op het terrein te vinden. Iedereen kan bij de activiteiten aansluiten. Het is niet alleen leerzaam, maar het kan ook veel contacten opleveren.

Vleermuizen

Neede profileert zich sinds 2003 als vleermuizendorp. De naam is afgeleid van het ‘Vleermuisimago’ dat het dorp al sinds jaar en dag heeft. Er is al van alles vernoemd naar het beestje, zoals de carnavalsvereniging, het informatiekrantje, het nieuwe dorpsplein en zelfs koekjes bij de bakker. Verder bestaat er al zo’n tien jaar een vleermuisinformatiecentrum die de grootste van ons land is buiten de universiteiten om. Deze expositie wordt straks ondergebracht in het Natuurpark Kronenkamp. Naast de nieuwe excursie- en kennisruimte zal er ook een gebouw als winterverblijf voor levende vleermuizen ingericht worden.

In Natuurpark Kronenkamp dragen we op lokaal niveau bij aan het oplossen van het klimaatvraagstuk.

Zuiver water

Op het terrein staan een tiental gebouwen waarin het waterzuiveringsproces in Neede en omgeving zich tussen 1954 en 2002 afspeelde. Het systeem is al jaren buiten gebruik, maar de bedoeling is dat de gebouwen behouden blijven en daarmee een stuk geschiedenis van de waterzuivering. Het proces van zuivering en de geschiedenis van de installatie worden straks op diverse wijze verbeeld en verteld. Bijvoorbeeld met films en foto’s, maquettes en verhalen van oud-werknemers en andere betrokkenen. Een en ander zou aldus makkelijk kunnen uitgroeien tot een uniek waterzuiveringsmuseum.

De bestaande gebouwen worden zoveel mogelijk hergebruikt en, zoals nu de plannen zijn, ingericht als ontmoetings- en educatieruimte, vleermuizenverblijf en tuinwerkplaats. De gebouwen op zich zijn bijzonder en weerspiegelen door hun kenmerkende architectuur een mooi en interessant tijdsbeeld. Hopelijk krijgt het zelfs de bestemming industrieel erfgoed.

Kunst en cultuur

Kunst kan gezien worden als de beleving van de eigen tijd vanuit andere perspectieven dan de dagelijkse. Deze definitie bestempelt de locatie dus tot kunst. Je kan er inspiratie opdoen, excursies organiseren, tentoonstellingen bezoeken, werken et cetera. De in de wijk gelegen OBS De Hofmaat heeft al aangegeven dat ze graag een openluchtlokaal willen. Dit openluchtlokaal kan tevens dienst doen als een klein openluchttheater voor podiumkunsten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat vele invullingen kent. Voor Natuurpark Kronenkamp geldt dat het energieneutraal wordt door middel van de inzet van aardwarmte en zonnepanelen. Verder zijn er plannen om het eigen gebruikte water te zuiveren met een helofytenfilter en te hergebruiken. Uiteraard worden geen schadelijke stoffen gebruikt. In Natuurpark Kronenkamp proberen we op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan het oplossen van mondiale vraagstukken zoals klimaatbeheersing (adaptatie)- en economische groeibeheersing (circulaire economie).