Een bezoek aan natuurpark Kronenkamp

Natuurpark Kronenkamp biedt volop mogelijkheden voor een dagje uit; georganiseerd of zomaar met vrienden, familie of kenissen. Het park is goed bereikbaar met fiets of auto en direct voor het park is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. De toegang tot het twee hectare grote park is gratis. Het Filter heeft naast enkele exposities ook een horecafunctie, voor een lekkere break van de dag. Bij zomers weer is het heerlijk genieten op het terras in de natuurlijke omgeving. Groepsarrangementen zijn mogelijk op reservering. We hebben meerdere onderwerpen zoals Natuur, Vleermuizen, Waterzuivering etc, zie hiervoor de reserveringslijst. Na afloop kunt u nagenieten in het Filter. Ook is het mogelijk om op Natuurpark Kronenkamp de unieke ruimtes te huren; eenmalig of bijvoorbeeld wekelijks. Dit kan voor veel doeleinden, zoals vergaderingen, presentaties, bijeenkomsten of bijv. workshops.

Natuur

Bij de aanleg van het park is rekening gehouden met het behoud van de aanwezige natuur. Gebleken is namelijk dat buiten zijn in de natuur een positieve werking heeft. Op het park zijn wekelijks vrijwilligers uit het dorp en vanuit het IVN actief, maar ook leerlingen van praktijkschool MaxX doen hier hun praktijkervaring op.Hierbij kan iedereen aansluiten; het is niet alleen leerzaam, maar het levert je ook nieuwe contacten op. Er staan nog een aantal prachtige nieuwe projecten op de planning: Een natuurlijke en kind-veilige speelomgeving op een groene plek in het park. Het weiland, een gebied van ongeveer 1 hectare wordt in overleg met de vrijwilligers op natuurlijke wijze heringericht, onder andere met een bloemenweide, een moestuin en een bijzondere boomgaard.

Vleermuizen

Neede profileert zich sinds jaar en dag als vleermuizendorp. Dat zie je terug in veel dingen die zijn vernoemd naar de vleermuis, zoals de Carnavalsvereniging, de koekjes bij bakker Stroet en sinds een paar jaar zelfs het nieuwe marktplein. Ter versterking van het imago werd in 2003 de Stichting Vleermuizendorp Neede opgericht. Deze runt o.a. een bijzondere vleermuisexpositie; lange tijd de enige in Nederland. Naast de expositie is veel meer te beleven op het gebied van vleermuizen:

– Op Natuur park Kronenkamp is een groot vleermuizen winterverblijf in een tien meter diepe gistingstank. Een kijkje in dit winterverblijf wordt mogelijk via een speciale infraroodcamera, gekoppeld aan een beeldscherm buiten het verblijf.
– Op het terrein is een bijzondere vleermuisvriendelijke muur om een berging gebouwd met opmerkelijke details; het verhaal erachter hoor je tijdens een vleermuisrondleiding.
– De uitkijkheuvel is voor de vleermuisgidsen een geliefde plek om vleermuizen te spotten. Als je deelneemt aan een avond-vleermuisexcursie hebt je kans dit live mee te maken.

In Natuurpark Kronenkamp dragen we op lokaal niveau bij aan het oplossen van het klimaatvraagstuk.

Zuiver water

Een groep van acht stoere gebouwen zorgde tussen 1954 en 2002 voor het zuiveren van het rioolwater in Neede. Medio 2002 werd de waterzuivering buiten gebruik gesteld, maar door het initiatief van IVN Oost Achterhoek en Stichting Vleermuizendorp Neede bleven de markante gebouwen, en daarmee de geschiedenis van de waterzuivering in Neede, behouden voor de Neede gemeenschap. Inmiddels heeft de waterzuivering de status van gemeentelijk monument. Maar de ambitie gaat verder. Op deze plek, met deze gebouwen van deze biologische waterzuivering, wil Natuurpark Kronenkamp het eerste officiële waterzuiveringsmuseum in Nederland realiseren. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels opgestart en medio 2021 zullen de eerste activiteiten plaatsvinden.

Canon van Neede

Sinds 2020 hangt in Het Filter de Canon Neede, de geschiedenis van het dorp vanaf de vroegste ijstijd tot en met de jaren 80 van de vorige eeuw. Via de QR code op de 24 (tijd)vensters kunnen de bezoekers de volledige tekst over de betreffende onderwerpen op de aanwezige beeldschermen opvragen. Doel van de Canon Neede is niet alleen de bewustwording van de eigen geschiedenis vergroten, maar ook herkenning oproepen, inspireren en historische locaties ontsluiten. Het versterkt zo het karakter en de aantrekkelijkheid van het dorp. Initiatiefnemers van de Canon Neede zijn de Historische Kring, De Ondernemers Vereniging Neede, Toeristisch Informatie Punt Neede, de Gemeenschapsraad en Natuurpark Kronenkamp.

Kunst en cultuur

Kunst kan gezien worden als beleving van de eigen tijd vanuit andere perspectieven. Op deze manier kan je ook Natuurpark Kronenkamp als kunst zien: je kunt er inspiratie opdoen, excursies of tentoonstellingen organiseren, meewerken etc. OBS de Hofmaat bijvoorbeeld maakt al gebruik van het Filter en van ons openluchttheater. Basisschool Kisveld exposeert in het park met door de leerlingen gemaakte kunst van pallethout.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat een steeds prominentere plek in onze samenleving inneemt. Voor Natuurpark Kronenkamp stond de keuze van een duurzaam en energieneutraal park voorop. De gebouwen op het park worden verwarmd en gekoeld met aardwarmte en de benodigde elektriciteit wordt geleverd door onze eigen PV-panelen. Fossiele brandstoffen zijn er niet nodig. Ook gebruiken we geen schadelijke stoffen.

Maar onze ambitie gaat verder. Door zelf het goede voorbeeld te geven op de manier waarop we het park exploiteren willen we bezoekers ook bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor een schonere wereld. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan bewustwording van mondiale vraagstukken zoals klimaatbeheersing en economische groeibeheersing. Het is mogelijk om een groepsexcursie duurzaamheid te boeken via ons reserveringssysteem.

Rondleiding over het park?

Rondleidingen

Voor groepen verzorgen we rondleidingen welke via deze site gereserveerd kunnen worden. De kosten voor de rondleidingen worden per gids berekend. Per gids kunnen maximaal 25 personen deelnemen (daarboven gaan we gezelschappen opdelen).

Thema’s

Thema’s voor de rondleidingen zijn:

Natuurpark Kronenkamp: een rondleiding met uitleg over het ontstaan van het park, de
aanwezige bebouwing en de werking daarvan;

Vleermuizen: uitleg over de expositie van de Stichting Vleermuizendorp met een rondleiding over het park, waarbij we o.a. het winterverblijf en de vleermuismuur bezoeken;

Waterzuivering; de gidsen vertellen u alles over de werking van de waterzuiveringsinstallatie, laten u enkele zeer bijzondere plekken (kelders) zien en geven een inkijkje in de verdere ontwikkeling van het “Zuiver Water” museum;

Natuur: een IVN gids vertelt over de aanwezige flora en fauna, en laat daarbij enkele
bijzondere details zien;

Duurzaamheid: Natuurpark Kronenkamp heeft vanaf haar start duurzame uitgangspunten. Zo is het park bijv. zelfvoorzienend in duurzame energie. Maar we vertellen ook graag hoe we duurzaamheid in de dagelijkse praktijk proberen toe te passen.