Nieuws

Voor de totstandkoming van Natuurpark Kronenkamp is in de afgelopen periode een aantal stappen gezet. Zo is het bestemmingsplan naar de toekomstige bestemming gewijzigd en een fors begin gemaakt met het opschonen en veilig maken van het terrein. In totaal zijn zo’n 40 vrijwilligers actief betrokken bij de ontwikkeling.

Buurtbewoners hebben hun wensen voor de inrichting van het park te kennen gegeven. De leerlingen van Openbare Basisschool De Hofmaat hebben hun ideeën voor het park o.a. aanschouwelijk gemaakt in collages en een mooie maquette. Dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp, een logo en de spanbanner bij de nieuwe entree van het natuurpark.

Ook hebben de leerlingen op vrijdag 10 november 2017 een expositie georganiseerd van 19.30 tot 21.00 uur in Openbare Basisschool De Hofmaat, Kievitstraat 112, 7161 JH Neede

Tevens bestaat ‘s middags van 15.00 tot 16.30 uur de mogelijkheid Natuurpark Kronenkamp te bezoeken, waar wij u graag ontvangen. Desgewenst geven wij u aanvullende informatie. Wij nodigen u van harte uit voor de tentoonstelling en bezoek aan het natuurpark.

Bijlage: krantenartikel De Twentse Courant Tubantia van 10 oktober 2017