Nieuws

Buurtmarkt

De buurtmarkt, gehouden op 30 juni jl., is een prachtig succes geworden voor iedereen: medewerkers, standhouders en bezoekers. Het weer was ons ook goed gezind: een stralende zon. Zonder iemand te kort te doen mogen we zeggen dat de muzikale optredens van de kinderen van OBS De Hofmaat en de ZoZo-mannen een schot in de roos waren. De vele stands werden ook druk bezocht. De rondleidingen over het terrein onder leiding van Jan Lansink vielen ook bijzonder in de smaak. De insteek om als het terrein veilig is, dit 24 uur per dag open te stellen, sprak bijzonder aan. Volgens velen vroeg deze buurtmarkt om een vervolg.